ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

 

➢ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΘΛΗΤΗ.

(Θέση Μάχης – Με διάφορα χτυπήματα – Διάφορες στάσεις στην επιλογή του αθλητή.)

➢ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ.

(Από τη μέση και πάνω με σταυρωμένα χέρια και τα χέρια στη μέση.)

➢ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ – ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

(Με Λατινικούς Χαρακτήρες.)

➢ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

(Διεύθυνση.)

➢ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.

(Οι εξετάσεις γίνονται δωρεάν σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία ή σε όλα τα ιδιωτικά.)

Οι παραπάνω απαιτήσεις έχουν στόχο την σωστή διεξαγωγή της διοργάνωσης, τη προστασία των αθλητών και τη τήρηση του διαφημιστικού προγράμματος.

Εκ της διευθύνσεως της διοργάνωσης

“Adrenaline Explosion”